ELAX material till webb-06

Anna Björnström
Elax Ekonomi AB

Starta bolag eller redan igång?
Aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma?
Ensam eller flera anställda?

Starta bolag eller redan igång?
Aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma?
Ensam eller flera anställda?

Starta bolag eller redan igång?
Aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma?
Ensam eller flera anställda?

Med vår långa erfarenhet och kompetens blir vi er kvalificerade ekonomipartner. Oavsett bolagsform ger vi er trygghet och avlastning så att ni kan starta, driva och utveckla er verksamhet. Vi jobbar med långsiktiga kundrelationer i ömsesidigt förtroende. I vårt kontaktnät ingår erfarna revisorer och skattekonsulter.

Med vår långa erfarenhet och kompetens blir vi er kvalificerade ekonomipartner. Oavsett bolagsform ger vi er trygghet och av-lastning så att ni kan starta, driva och utveckla er verksamhet. Vi jobbar med långsiktiga kundrelationer i ömsesidigt förtroende. I vårt kontaktnät ingår erfarna revisorer och skattekonsulter.

Rådgivning

Vi hjälper er att se möjligheter och risker. Vill ni av någon anledning byta bokföringsbyrå? Vi tar enkelt över under innevarande år och vi sköter kontakten med den gamla byrån.

Branscher

Våra uppdrag finns bl a i följande branscher: Konsulter, hantverkare, restauranger, butiker, fastighetsbolag, kooperativ, värdepappersförvaltning, friskvård, utbildning, reklambyrå m m.

Branscher

Våra uppdrag finns bl a i följande branscher: Konsulter, hantverkare, restauranger, butiker, fastighetsbolag, kooperativ, värdepappersförvaltning, friskvård, utbildning, reklambyrå m m.

Vi hjälper er gärna med:

Vi hjälper er gärna med:

Bolagsbildning

Uppstart bolag. Ansökan F-skatt.
Registrering för moms och arbetsgivare m.m.
Aktiebolagsformalia, såsom protokoll, bolagsordning, aktieägartillskott m.m. Hjälp i kontakter med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter.

Bolagsbildning

Uppstart bolag. Ansökan F-skatt. Registrering för moms och arbetsgivare m.m.
Aktiebolagsformalia, såsom protokoll, bolagsordning, aktieägartillskott m.m. Hjälp i kontakter med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter.

Bolagsbildning

Uppstart bolag. Ansökan F-skatt. Registrering för moms och arbetsgivare m.m.
Aktiebolagsformalia, såsom protokoll, bolagsordning, aktieägartillskott m.m. Hjälp i kontakter med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter.

Bolagsbildning

Uppstart bolag. Ansökan F-skatt. Registrering för moms och arbetsgivare m.m.
Aktiebolagsformalia, såsom protokoll, bolagsordning, aktieägartillskott m.m. Hjälp i kontakter med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter.

Bolagsbildning

Uppstart bolag. Ansökan F-skatt.
Registrering för moms och arbetsgivare m.m. Aktiebolagsformalia, såsom protokoll, bolagsordning, aktieägartillskott m.m. Hjälp i kontakter med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter.

Administrativa tjänster

Fakturering och betalningsbevakning- kunder och leverantörer. 
Lönehantering. Kontrolluppgift.
Inkomstdeklarationer till bolag. Inkomstdeklarationer till privatpersoner.

Administrativa tjänster

Fakturering. Betalningsbevakning- kunder och leverantörer. Lönehantering. Kontrolluppgift. Inkomstdeklarationer till bolag. Inkomstdeklarationer till privatpersoner.

Administrativa tjänster

Fakturering och betalningsbevakning- kunder och leverantörer. 
Lönehantering. Kontrolluppgift. Inkomstdeklarationer till bolag. Inkomstdeklarationer till privatpersoner.

Administrativa tjänster

Fakturering och betalningsbevakning- kunder och leverantörer. 
Lönehantering. Kontrolluppgift.
Inkomstdeklarationer till bolag. Inkomstdeklarationer till privatpersoner.

Redovisning

Löpande bokföring. Skattedeklarationer, moms och arbetsgivaravgifter.
Bokslut och årsredovisning. 
Projektredovisning. Koncernredovisning. Likviditetsplanering. Budgetering.

Skatte-och bokföringsmässig hanteringav värdepapper.

Redovisning

Löpande bokföring. Skattedeklarationer, moms och arbetsgivaravgifter.
Bokslut. Årsredovisning. Projektredovisning. Koncernredovisning Likviditetsplanering. Budgetering. Skatte-och bokföringsmässig hanteringav värdepapper.

Redovisning

Löpande bokföring. Skattedeklarationer, moms och arbetsgivaravgifter.
Bokslut och årsredovisning. 
Projektredovisning. Koncernredovisning. Likviditetsplanering. Budgetering.

Skatte-och bokföringsmässig hanteringav värdepapper.

Anna Björnström Porträtt 500px

Anna har en lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat på bank och på revisionsbyrån EY. Sedan 1995 arbetar hon i egen regi och i nära samarbete med Carina.
Anna har många uppdrag där hon varit med från start och varit ett aktivt stöd under bolagets utveckling.

070-774 35 26
anna@elax.se

Anna har en lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat på bank och på revisionsbyrån EY. Sedan 1995 arbetar hon i egen regi och i nära samarbete med Carina. Anna har många upp-drag där hon varit med från start och varit ett aktivt stöd under bolagets utveckling.

070-774 35 26
anna@elax.se

Anna har en lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat på bank och på revisionsbyrån EY. Sedan 1995 arbetar hon i egen regi och i nära samarbete med Carina. Anna har många upp-drag där hon varit med från start och varit ett aktivt stöd under bolagets utveckling.

070-774 35 26
anna@elax.se

Anna har en lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat på bank och på revisionsbyrån EY. Sedan 1995 arbetar hon i egen regi och i nära samarbete med Carina. Anna har många uppdrag där hon varit med från start och varit ett aktivt stöd under bolagets utveckling.

070-774 35 26
anna@elax.se

Anna har en lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat på bank och på revisionsbyrån EY. Sedan 1995 arbetar hon i egen regi och i nära samarbete med Carina.
Anna har många uppdrag där hon varit med från start och varit ett aktivt stöd under bolagets utveckling.

070-774 35 26
anna@elax.se

Carina-Edin-Trojmar-Porträtt-500px

Carina har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat som ekonomichef på ett konsultföretag och på revisionsbyrån EY. Sedan 1995 arbetar hon i egen regi och i nära samarbete med Anna. Carina arbetar mycket med små ägarledda bolag och är van att hantera frågeställningar som förekommer där.

070-774 17 47
carina@akribikonsult.se

 

Carina har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat som ekonomichef på ett konsultföretag och på revisionsbyrån EY. Sedan 1995 arbetar hon i egen regi och i nära samarbete med Anna. Carina arbetar mycket med små ägar ledda bolag och är van att hantera frågeställningar som förekommer där.

070-774 17 47
carina@akribikonsult.se

 

Carina har en gedigen bakgrund inom ekonomi. Hon är civilekonom och har tidigare arbetat som ekonomichef på ett konsultföretag och på revisionsbyrån EY. Sedan 1995 arbetar hon i egen regi och i nära samarbete med Anna. Carina arbetar mycket med små ägar ledda bolag och är van att hantera frågeställningar som förekommer där.

070-774 17 47
carina@akribikonsult.se

Elax Ekonomi AB
Johannes Plan 5
111 38  Stockholm